Survey - Ako ďalej home office?

Ak vás zaujíma téma home office, vyplňte krátky dotazník. Obsahuje 10 otázok o tom kto ste na home office, ako sa vám z domu pracuje, čo je pre vás dôležité a čo považujete za výhody a naopak výzvy práce z domu. Údaje, ktoré zadáte budú zverejnené anonymne v rámci súhrnných výsledkov. 

A ako poďakovanie za vyplnenie dotazníka mám pre vás darček! Viac info priamo vo formulári dotazníka!

Pozrite si priebežné výsledky survey. V prehľadných koláčových grafoch a porovnaniach voliteľných odpovedí sú súhrnne a anonymne spracované všetky odpovede, tých, ktorí dotazník vyplnili. Zistite ako sa vám na home office darí v porovnaní s ostatnými a či to máte rovnako!

 

Chcete svoju prácu a život na home office zlepšiť? Chcete sa naučiť pracovať z domu efektívnejšie a ešte aj zlepšiť svoj work/life balance?